Добре дошли в сайта на Фондация Наше слънчице

Основните цели на Сдружението са:

1. Развитието и утвърждаването на духовните ценности на всички общности в Р.България, създаване и развитие на гражданското общество, развитие на здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите и физическата култура;

2. Подпомогане на млади социално ангажирани семейства с дете;

3. Подпомогане на млади социално ангажирани двойки в фактическо съжителство с дете;

4. Защита на човешките права;

5. Извършването на социално-икономически проучвания и разработката, и прилагането на тяхна основа на социално-икономически политики, програми, проекти и дейности.

Категории
Наше слънчице – Фейсбук